ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
70% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

ธนภูมิขับรถไปทางทิศตะวันตก 30 กิโลเมตร เลี้ยวไปทางทิศใต้ 20 กิโลเมตร แล้วไปทางทิศตะวันออกอีก 51 กิโลเมตร ธนภูมิอยู่ทางจากจุดเริ่มต้นเท่าใดเมื่อวัดในแนวเส้นตรง

เฉลย

29 กิโลเมตร