ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีฐานยาว 32 เซนติเมตร มีด้านประกอบมุมยอดยาว 20 เซนติเมตร จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

เฉลย

192 ตารางเซนติเมตร