ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

ลูกเสือเดินทางไกลจากค่ายไปทางทิศเหนือ 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แล้วขึ้นไปทางเหนืออีก 6 กิโลเมตร แล้วไปทางทิศตะวันออกอีก 28 กิโลเมตร อยากทราบว่าขณะนี้ลูกเสืออยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นแนวเส้นตรงเป็นระยะทางเท่าใด

เฉลย

40 กม.