ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

ต้นไม้ต้นหนึ่งใช้ลวดผูกที่จุดกลางต้น แล้วดึงมาผูกหลัก ซึ่งห่างจากโคนต้น 8 เมตร ถ้าลวดยาว 10 เมตร ต้นไม้จะสูงกี่เมตร

เฉลย

12 เมตร