ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

จากรูป จงหาค่า  a

เฉลย

2.0  หน่วย