แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
90% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้อง
เฉลย

9 > 6