แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. 7 – 5 นำผลลัพธ์ไปรวมกับ 1 มีค่าตรงกับข้อใด
เฉลย

(7 - 5) + 1 = 2 + 1 = 3