แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากที่สุด
เฉลย

= 7