แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้อง