แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
90% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดหมายถึงการลบ