แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. มีเก้าอี้อยู่ 9 ตัว ให้นักเรียนนั่ง 6 ตัว เหลือเก้าอี้ว่างกี่ตัว
เฉลย

9 - 6 = 3