แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ไก่ออกไข่ 6 ฟอง แตกเสีย 2 ฟอง เหลือไข่กี่ฟอง
เฉลย

6 - 2 = 4