แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. เลี้ยงปลาทองไว้ 7 ตัว ให้เพื่อนไป 3 ตัว เหลือปลาทองกี่ตัว
เฉลย

7 - 3 = 4