แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. “มีส้ม 7 ผล กินไป 3 ผล เหลือส้มกี่ผล” โจทย์ถามอะไร