แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. เลี้ยงกระต่าย 8 ตัว กระโดดออกจากกรงไป 3 ตัว เหลือกระต่ายกี่ตัว
เฉลย

8 - 3 = 5