แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
90% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. มีลูกโป่ง 7 ลูก แตกไป 2 ลูก เหลือลูกโป่งกี่ลูก
เฉลย

7 - 2 = 5