แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. “เลี้ยงสุนัข 3 ตัว เลี้ยงแมว 6 ตัว เลี้ยงสุนัขน้อยกว่าแมวกี่ตัว” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
เฉลย

6 - 3 = 3