แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
47% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9.

ช่างไม้รับจ้างทำม้านั่ง 45 ตัว ถ้าทำได้วันละ 5 ตัว จะใช้เวลากี่วันจึงเสร็จ
จากโจทย์เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด