แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
33% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10.

ข้อใดเป็นแบบรูปแสดงความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 5