แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
47% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7.

__ ÷ 3 ได้ 4 เศษ 2
จะหาจำนวนใน __ ได้อย่างไร