แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
33% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6.

57 × 7 = __