แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
33% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5.

ข้อใดเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่ถูกต้อง