แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
33% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4.

811 - 49 = __