แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
100% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3.

55 + 33 __ 55 - 33
ควรเติมเครื่องหมายใดในช่อง