แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
100% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14.

ข้อใดแสดงเวลา 3 นาฬิกา 45 นาที