แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
33% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13.

แม่มีผ้ายาว 40 เมตร นำมาตัดเป็นผ้าปูโต๊ะยาวผืนละ 5 เมตร แล้วเอาไปขายผืนละ 100 บาท ถ้าขายได้หมดแม่จะได้เงินเท่าไร