แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
100% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15.


จากภาพ โจทย์ปัญหาข้อใดใช้เงินตามที่กำหนดพอดี