แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
47% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11.


จากรูป ข้อใดถูกต้อง