ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 6
70% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ยุ้ยอยากอยู่กับยายที่ยะลา จากประโยคมีอักษรนำกี่คำ
เฉลย

อักษรนำ ได้แก่ อยาก, อยู่