ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 6
65% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. เธออย่ายิ้มอย่างไม่จริงใจ จากประโยคมีอักษรนำกี่คำ
เฉลย

อักษรนำ ได้แก่ อย่า, อย่าง