เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

เฉลย

คุณแม่ท่านกำลังนอนหลับ และนักเรียนในห้องนี้สอบได้หมด เป็นประโยคความเดียว เธอต้องการเงินหรือของขวัญ เป็นประโยคความรวม