เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

"กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู" ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคที่กำหนดให้

เฉลย

หยุดคุยกันเดี๋ยวนี้ ห้ามเดินลัดสนาม และอย่านำอาหารมารับประทานในห้อง เป็นประโยคคำสั่ง แต่โปรดปิดโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่เจ้าห้องเรียน เป็นประโยคขอร้อง