ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
100% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

721 × 9 = ___