ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
90% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

907 × 6 = ___