ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
100% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

960 × 8 = ___