ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
100% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

832 ÷ 4 = ___