ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

9300 ÷ 6 = ___