ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

368 ÷ 8 = ___