ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
30% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

215 ÷ 8 = ___