ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

315 ÷ 7 = ___