ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

144÷12 = ___