ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

28÷14 = ___