ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

250÷25 = ___