ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

49÷7 = ___