ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

32÷4 = ___