ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

54÷6 = ___