ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

90÷9 = ___