ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

72÷9 = ___