แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
40% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. ขณะที่ผลไม้สุกกำลังหล่นจากต้น พลังงานในผลไม้จะเป็นอย่างไร
เฉลย

พลังงานจลน์จะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก วัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากความเร็วน้อยสุด (บนต้น) ไปจนถึงมากสุด (ตกถึงพื้น)