แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
95% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13.

ในตาชั่งสปริงที่ชั่งของอยู่จะมีพลังงานใดสะสมอยู่

เฉลย

พลังงานศักย์ (Potential energy, Ep) เป็นพลังงานที่สะสมไว้ในสิ่งต่างๆ เนื่องจากที่ตั้งของสิ่งนั้น หรือเพราะสิ่งนั้นถูกกระทำโดยสิ่งอื่น เช่น พลังงานในสิ่งของหนักที่ถูกยกขึ้น พลังงานใน (ลวดสปริง) ลานนาฬิกา พลังงานในคันธนูที่ถูกโก่ง พลังงานในอ่างน้ำที่อยู่สูง เป็นต้น